Gorila je mafia – mafia je Gorila – súčasný stav, možný postup

Autor: Ivan Mačura | 14.2.2012 o 11:17 | (upravené 14.2.2012 o 12:25) Karma článku: 12,60 | Prečítané:  3499x

Slovenskú republiku od Novembra 1989 vlastnia a ovládajú tri mafie v bielych košeliach– mafie volených zástupcov, mafie výkonnej moci a mafie v súdnictve i na prokuratúrach.

Prvá poznámka:    Veci a javy treba nazývať pravými menami.

Druhá poznámka:   Mafia je organizovaná skupina ľudí, ktorá zneužívaním zákonov získava finančný alebo iný prospech - Britská encyklopédia.

Tretia poznámka:  Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd, uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov je znemožnené - ÚSTAVA SR, čl. 32. 1992

 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, kde sa voda sypala a piesok sa lial...

 

Demokracia má fungovať na zásadách: -rovnosti občanov pred zákonom, -rovnosti poriadku, -vyváženosti moci, -skutočnej slobody, -úprimnej a hlbokej úcty k právu.

Po 22 rokoch od Novembra 1989 a 20 rokoch od vzniku Slovenskej republiky mnohí občania intuitívne alebo racionálne konštatujú, že stav troch pilierov demokracie - volených orgánov, vládnych štruktúr a súdnej i prokurátorskej moci - je katastrofálny, všetky sú prerastené postupujúcou rakovinou mafie, ktorá sa živí korupciou.

V Slovenskej republike dochádza k odstraňovanie demokratického poriadku.

V dennom živote sa stretávame s neuveriteľnými lžami, intrigami, verejnými krádežami. Prezident, koaliční aj opoziční politici, vládni predstavitelia aj policajti, sudcovia i prokurátori si z nás občanov robia dobrý deň, pohŕdajú nami, bľabocú o ničom, ignorujú naše právo na informácie, my občania sme pre nich len nepríjemným hmyzom, ktorý treba odohnať.

Cynicky a bez mandátu i bez nášho vedomia a súhlasu, nás, naše deti i vnukov politici na desiatky rokov zadlžujú. Tieto dlhy, narobené politikmi, nebudeme môcť nikdy splatiť.

V mnohých občanoch Slovenska narastá z pocitu bezmocnosti zúrivosť alebo rezignácia, mnohí chcú emigrovať a žiť inde.

Politici sa vôbec nezaujímajú o riešenie kľúčových problémov občanov Slovenskej republiky, akými sú nezamestnanosť, korupcia, nastolenie práva i spravodlivosti, postavenie SR vo vzťahu k Európskej únii, rómska otázka a iné.

 

O čo v súčasnosti skutočne na Slovensku ide?

Po dvadsiatich dvoch rokoch od Novembra 1989 dochádzame k druhému bodu zlomu.

Pozn. Prvý bod zlomu sa uskutočnil po decembrových jednaniach Občianskeho fóra v Prahe s komunistickými organizátormi 40-ročného vraždenia (za súhlasu časti VPN v Bratislave) dohodou o dobrovoľnom zvolení Václava Havla za prezidenta ČSSR 29.12.1989. Táto dohoda umožnila v ČR a SR kontinuitu komunistickej moci a jej GORÍL na ďalších 20 až 30 rokov. Politici OF a VPN kolaboráciou s predstaviteľmi komunistického režimu, komunistickými GORILAMI obetovali budúcnosť asi troch generácií občanov ČR a SR približne až do roku 2020.

Teraz, tu a dnes i zajtra sa rozhoduje o charaktere nášho štátu a o osude jeho občanov, o vašom osude, o živote vašich detí a vnukov počas ďalších 20 rokov.

Ide o to, či štát a občanov bude ďalej ovládať a budovať podľa svojich predstáv o demokracii posledná generácia komunistickej mafie zo 70-tych a 80-tych rokov, spojená so  súčasnými finančnými oligarchami a ich sluhami.

Ide o to, či sa zbavíme tejto mafie a jej GORÍL, alebo či bude vládnuť i kradnúť so svojimi ponovembrovými sluhami ďalej, ako to robila pred Novembrom 1989 a aj po ňom od roku 1990.

Ide o to, či táto posledná generácia komunistických mafiánov dokončí transfery nám ukradnutého majetku na svojich synov a vnukov tak, ako to urobila počas štyroch generácií napr. mafia v USA.

Ide o to, že na tejto mafii sa už priživujú aj desaťtisíce nových sluhov a finančných žralokov, ktorí sa stali jej súčasťou a začali kradnúť a lúpiť po Novembri 1989.

Lebo: My komunisti musíme mladých naučiť, že slúžiť mocným sa vypláca, slúžiť mocným prináša zisk (A. Solženicyn: Súostrovie GULAG).

Ide o to, či budeme alebo nebudeme mať ako kmotrov mafie v Slovenskej republike prezidenta, mafiánov predsedov vlád, mafiánov ministrov a vládnych úradníkov, mafiánov časť poslancov, časť policajtov, sudcov a prokurátorov.

Čo sa stane do jesene roku 2012.

Na základe vývoja od Novembra 1989 môžeme predpokladať, že:

-napriek protestom desaťtisícov občanov proti GORILE Národná rada SR uskutoční v skorumpovanom zločineckom spoločenskom prostredí 10. marca 2012 voľby do NR SR. Do NR SR budú zvolení aj poslanci - figúrky, vybraté slovenskými a zahraničnými finančnými skupinami a inými silami zo zahraničia.

- časť dominantných politických strán SMER, SDKÚ, KDH, Most-Híd, SaS, OĽaNO, SNS, kandidujúcich do NR SR, zostaví koncom marca 2012 vládu, v ktorej budú aj mafiáni z GORILY (prvý variant: SMER+ďalšia jedna strana, druhý variant: všetky strany spolu mimo SMERU).

- požiadavky protestujúcich občanov bude väčšina poslancov NR SR aj jedna alebo aj druhá vláda ignorovať, alebo len hrať hry, že ich rieši.

- kauzu GORILA a ďalšie mafiánske lúpeže tisícov politikov a finančných skupín tzv. nové vedenie polície i staré komunistické vedenie prokuratúry i súdov spoločne zametú pod koberec.

- v spolupráci s EÚ jedna alebo aj druhá vláda bude nás občanov ďalej na desaťročia kriminálne zadlžovať nesplatiteľnými dlhmi.

- nesplnenie požiadaviek, pokračujúce krádeže, vydanie Nicholsonovej knihy GAUNERI, možné bitie demonštrantov políciou a iné podnety budú ďalej podnecovať narastanie frustrácie a napätia, pravdepodobne príde aj ku krvavým zrážkam časti protestujúcich s políciou.

 

Východiská zo súčasného stavu.

Po neregulérnych voľbách 10. marca 2012 by protestujúci občania mali založiť občianske združenie napr. s názvom OBČIANSKA CENTRÁLA... alebo iným názvom s pracovnými tímami dobrovoľných odborníkov, ktoré do konca septembra 2012:

- zostavia novú ÚSTAVU Druhej Slovenskej republiky, vychádzajúcu: -z Listiny ľudských práv a slobôd, -z noriem euroamerickej civilizácie, -z výrazného obmedzenia úlohy štátu v živote občanov a zvýšenia osobnej zodpovednosti občanov za svoj život, -z formovania priamej demokracie cez referendá, -zo zmenšovania kontroly občanov pripravovaným orwellovským štátom aj v oblastiach IT technológií, ACTA a plošného monitorovania občanov cez elektronické komunikácie, -z transparentnosti míňania verejných finančných zdrojov, zdrojov EÚ a likvidácie mafie i GORILY, -zo zmeny legislatívy, ktorá by mala umožniť realizovať trestnoprávnu zodpovednosť všetkých predstaviteľov štátu, členov zákonodarných orgánov, sudcov, prokurátorov (štátnych zástupcov) za úmyselné rozkrádanie a iné poškodzovanie záujmov občanov SR i Slovenskej republiky -z podrobnejšieho definovania zvýšenia suverenity Slovenskej republiky voči orgánom Európskej únie, -z nezmenenej úlohy Druhej SR v štruktúrach NATO a -z iných východísk.

- odborné pracovné skupiny v spolupráci s neskorumpovanými členmi jednotlivých parlamentných politických strán zostavia legislatívu alebo legislatívne zámery nového štátu Druhej Slovenskej republiky v jednotlivých oblastiach (školstvo, zdravotníctvo, armáda, vnútro a v iných oblastiach) s akceptovaním výrazného zmenšovania úlohy štátu v živote občanov.

- odborné pracovné skupiny protestujúcich občanov zostavia návody na postup po druhom bode zlomu, ktorý za splnenia nižšie uvedených podmienok môže nastať na jeseň alebo v zime roku 2012.

- v SR treba čo najskôr založiť skutočne nezávislý denník a týždenník, ktoré budú objektívne informovať o dianí v SR aj vo svete.

Podmienky zmeny koncom septembra 2012 (?) a navrhovaný postup pri zmenách od októbra 2012 (?).

Zmeny sa môžu diať a dejú sa len na základe prijatia novej ÚSTAVY SR a novej legislatívy.

Pozn. Ak sa nesplnia nižšie uvedené podmienky, celý navrhovaný projekt zmien je nerealizovateľný.

Prvá podmienka: je pripravená nová ÚSTAVA SR a zámery legislatívy alebo návrhy zákonov v jednotlivých oblastiach života v SR.

Druhá podmienka: Nespokojní občania, spolupracujúci napr. v OBČIANSKEJ CENTRÁLE... vyzvú súčasného prezidenta republiky, marcovú vládu SR, aktérov GORILY a stovky ďalších regionálnych verejných činiteľov, aby dobrovoľne odstúpili zo svojich funkcií, pokiaľ sú podozriví z korupcie.

Tretia podmienka: OZ OBČIANSKA CENTRÁLA... vyzve všetky politické strany, aby sa až do vyšetrenia políciou pozastavili činnosť svojich politikov, podozrivých z korupcie.

O odstúpení sa nediskutuje, vyzvaní musia odstúpiť.

Pritom treba akceptovať, že v každej politickej strane sú popri mafiánoch aj čestní a charakterní ľudia.

Štvrtá podmienka: Ak vyzvaní neodstúpia, treba počas jedného týždňa každý druhý deň (napr. pondelok, streda, piatok, sobota) dostať na námestia v Bratislave najmenej 50 000 občanov, v Košiciach 30 000 občanov, v Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove asi po 10 000 občanov.

Piata podmienka: Ak vyzvaní ani potom neodstúpia, ďalší týždeň napr. v utorok treba začať generálny štrajk v celej SR s cieľom zrušiť prvú Slovenskú republiku (1.1.1993 až 31.10.2012). Generálny štrajk nebude ukončený, kým marcová NR SR nezruší Prvú SR, na základe novej ÚSTAVY SR nezaloží Druhú SR a potom odstúpi.

Šiesta podmienka: Po generálnom štrajku založiť po schválení novej ÚSTAVY SR Druhú Slovenskú republiku s termínom vzniku napr. od 1.12.2012 alebo 1.1.2013.

 

Po založení Druhej Slovenskej republiky bude možné bez legislatívnych komplikácií:

-plošne nanovo konštituovať všetky štátne inštitúcie alebo časť z nich zrušiť.

-právne konštituovať zmeny volebných systémov do štátnych a samosprávnych orgánov s preferovaním regionálnych princípov a referend.

-urobiť výmeny tisícov skompromitovaných štátnych zamestnancov.

-uskutočniť priame voľby nového prezidenta a novej NR SR, štátnych zástupcov a sudcov občanmi SR.

-odstrániť z funkcií, vyšetriť a podať návrhy na súd na prevažnú časť GORÍL z NR SR, z ministerstiev a nižších štátnych a samosprávnych orgánov,

-niektoré ministerstvá a stovky iných orgánov štátnej správy po odbornej oponentúre zlúčiť alebo zrušiť.

-zrušiť všetky okresné a krajské súdy i Najvyšší súd SR.

-do novo konštituovaných okresných a krajských súdov i Najvyššieho súdu s využitím Nálezu Ústavního soudu ČR I. ÚS 517/10 (V. Güttler, F. Duchoň, I. Janů) nebudú pripustení do výberových konaní tí prednovembroví sudcovia, ktorí  dokázateľne porušovali zákony, prijaté po roku 1976 ČSSR, pri vynášaní rozsudkov na základe Trestného poriadku par. 109/1 o opustení republiky (ČSSR). Išlo asi o 10 000 nezákonných rozsudkov nad občanmi s trvalým bydliskom v SSR, ktorí emigrovali po roku 1976, vynesené rozsudky porušovali aj vtedy platné socialistické právo v ČSSR.

Pozn.: Oi. všetci prednovembroví sudcovia okresných a krajských súdov SSR boli schvaľovaní ako nomenklatúrne kádre Politbyrom ÚV KSS v Bratislave, členovia Najvyššieho súdu SSR Politbyrom KSČ v Prahe.

-v súčasnom zložení ponechať Ústavný súd SR v Košiciach.

-v závažných súdnych konaniach na OS a KS i NS zaviesť systém porôt.

-zrušiť dodnes fungujúci model stalinistickej Vyšinského prokuratúry v Slovenskej republike transformovaný aj s komunistickými kádrami v januári 1990 do demokratickej spoločnosti v SR.

-konštituovať nové štátne zastupiteľstvo SR bez bývalých komunistických prokurátorov.

Pozn.: Všetci prednovembroví prokurátori boli nomenklatúrnymi kádrami Politbyra ÚV KSČ v Prahe.

-pre občanov otvoriť všetky archívy (zatiaľ niektoré utajené až na 100 rokov):

-Ministerstva vnútra SR s materiálmi zo SSR do konca roku 1990,

-Ministerstva obrany SR na území SR s materiálmi zo SSR do konca roku 1990,

-Generálnej prokuratúry SR s materiálmi zo SSR do konca roku 1990,

-okresných a krajských súdov i Najvyššieho súdu s rozsudkami a materiálmi zo SSR do konca roku 1990.

 

Samozrejme, ak nebudú splnené podmienky navrhovaného postupu, to, čo som napísal, bude len Dobšinského rozprávka so záverom: ...na konci bol zvonec a rozprávky (na ďalších dvadsať rokov) je koniec.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?