Súdna komunistická mafia z minulosti - spred Novembra 1989

Autor: Ivan Mačura | 28.8.2015 o 9:33 | (upravené 29.8.2015 o 10:21) Karma článku: 5,11 | Prečítané:  903x

Divadlo na Najvyššom súde SR a v s komunistami kolaborujúcich médiách - alebo ide vôbec len o JUDr. Š. Harabina?

Niektoré fakty o všetkých prednovembrových sudcoch a prokurátoroch (na tých čudne zabúdame), ktoré mladá generácia nepozná.
Postoje a omerta - zákon mlčania o zločinoch mafie - prednovembrových sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov ZNB a ŠtB, velitelov ČSĽA a Ľudových milícií sú pochopiteľnejšie, ak si uvedomíme, ako a za akých okolností sa tieto "kádre" dostali k moci, kto je zodpovedný za ich "presunutie" do našej tzv. demokratickej spoločnosti a teda prečo o nás dodnes rozhodujú.
Mali by sme si uvedomiť, že aj ich dnešná moc pochádza z komunistického vraždenia od 18. do 22. augusta 1969.
Dňa 10. júla 1969 na stretnutí komunistických funkcionárov ÚV KSČ, celej vlády ČSSR, 4 000 veliteľov útvarov Zboru národnej bezpečnosti, komunistickej tajnej polície - Štátnej bezpečnosti - ŠtB, veliteľov Československej armády, veliteľov tzv. Úderných oddielov aj za komunistov nezákonnej ozbrojenej zložky, ktorej velil ÚV KSČ - Ľudových milícií  (v decembri 1989 mali Ľ.M. 84 821 príslušníkov), generálny tajomník ÚV KSČ s. JUDr. Gustáv Husák ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl v ČSSR z tribúny prehlásil, cit.:

"Stanovisko vedenia KSČ je také, že to, čo sa odváži k aktívnemu odporu, niekde na ulici, alebo k niečomu podobnému, rozbijeme nemilosrdne, nech by to stálo čokoľvek."

Zo stretnutia, ktoré sa konalo v Zjazdovom paláci v Prahe, dávala priamy trojhodinový prenos Československá televízia, videli ho milióny občanov ČSSR.
Podľa rozkazu G. Husáka z 10. júla 1969, 40 000 príslušníkov ZNB, ŠtB, dôstojníkov ČSĽA a Ľudových milícií v Prahe a v Brne štyri dni z pištolí aj zo samopalov strieľalo ostrými nábojmi do tisícov proti okupácii protestujúcich občanov, zavraždili 5 občanov (medzi nimi aj 14-ročného chlapca), ťažko zranili asi 200 občanov.
V auguste 1969 išlo o najväčšie nasadenie Československej armády (včítane 200 tankov) proti občanom od konca 2. svetovej vojny po rok 1989.
Dňa 22. 8. 1969 popoludné komunistické vraždenie retroaktívne podpismi schválilo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia ČSSR, prijalo Zákonné opatrenie o niektorých prechodných opatreniach, nutných k upevneniu a ochrane verejného poriadku, tzv. pelendrekový zákon. Zákon podpísali naši "čestní" komunisti - členovia Predsedníctva FZ ČSSR A. Dubček, O. Černík a L. Svoboda.
Potom boli až do Novembra 1989 státisíce komunistov (aj nekomunistov) ako nomenklatúrne kádre KSČ schvaľované ÚV KSČ v Prahe a nakoniec jeho Politbyrom ÚV KSČ do všetkých riadiacich funkcií vo všetkých organizáciách ČSSR, oi. aj za sudcov a prokurátorov.

Napr. ak píše vo svojom životopise Š. Harabin, J. Kliment,  M. Karabín, D. Švecová, P. Paluda, D. Trnka, J. Čižnár (sem si môžete dosadiť meno akéhokoľvek prednovembrového sudcu alebo prokurátora z Vášho okolia), že po promócii nastúpil ako sudca napr. na Okresný súd alebo okresnú prokuratúru v meste X., tak klame.
ZO KSS OS v meste X. totiž napred doporučila adepta na miesto sudcu alebo prokurátora na OS Krajskému výboru KSS v Košiciach, B. Bystrici alebo v Bratislave, ten ho doporučil ÚV KSS v Bratislave, ktorý ho doporučil Predsedníctvu ÚV KSČ v Prahe a jeho Politbyro ÚV KSČ ho schválilo alebo neschválilo za sudcu alebo prokurátora napr. v meste X.
Výber nomenklatúrnych kádrov Predsedníctva ÚV KSČ sa uskutočňoval na základe od roku 1948 niekoľkokrát inovovaného materiálu cit.: Tajné! ÚV 057/34 KÁDROVÝ POŘÁDEK ÚV KSČ KVĚTEN 1984 Jen pro potřebu stranických orgánu, 81 s.

Bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v KSČ, všetci prednovembroví dnešní sudcovia a prokurátori boli nomenklatúrnymi kádrami Politbyra ÚV KSČ v Prahe, ktoré tvorilo s malými zmenami päť najvyšších komunistických funkcionárov v ČSSR (generálny tajomník ÚV KSČ,  prezident ČSSR, minister vnútra ČSSR, minister národnej obrany ČSSR, náčelník komunistickej tajnej polície - Štátnej bezpečnosti - ŠtB).
Členovia Politbyra ÚV KSČ oi. napr. vždy dopredu ešte pred vyhlásením rozsudkov súdmi rozhodovali, kto bude popravený alebo odsúdený na doživotie.
A potom prokurátori navrhovali tresty smrti a státisíce "nižších" rozsudkov a sudcovia - sluhovia KSČ a kariéristi - vyhlasovali rozsudky smrti obesením alebo doživotné tresty.
Moc všetkých súčasných prednovembrových sudcov a prokurátorov vychádza teda aj z vraždenia v roku 1969, z vraždenia na hraniciach ČSSR od roku 1969 až 1989 a z terorizovania miliónov občanov aj počas normalizácie.

Mŕtvoly zavraždených a bolesť asi 200 ťažko zranených občanov v roku 1969 majú všetci pod svojimi stoličkami.

A potom sa predstavitelia Občianskeho fóra v Prahe v decembri 1989 za neskoršej podpory vedenia VPN bez akéhokoľvek demokraticého poverenia od občanov ČSSR dohodli s komunistickými vrahmi o tzv. hrubej čiare za minulosťou, o doživotnej kolaborácii s komunistami. A po tejto dohode potom komunistické FZ ČSSR jednomyseľne zvolilo 29.12.1989 Václava Havla za prezidenta ČSSR. Zvolili ho aj triednymi bojmi zocelení súdruhovia Biľak i Mohorita a ďalší. Prečo asi?
Preto dodnes nebola naplnená elementárna ľudská spravodlivosť napr. v Kauze Cervanová, na ktorej sa podieľali ničením dôkazov a rozsudkami naši hrdinskí bojovníci proti JUDr. Harabinovi - JUDr. Karabín a JUDr. Kliment, ale aj JUDr. Paluda i iní. Dnes títo sudcovia cítia, že sa uvoľňujú korytá a tlačia sa k nim.
Obrazne povedané - Keď prídu Číňania, títo sluhovia mocných si dajú spraviť šikmé oči a začnú vykrikovať, že východ je červený.

Aj pre činnosť tejto komunistickej súdnej mafie sa v SR od Novembra 1989 nenaplnila spravodlivosť.
Preto dodnes v Čechách a na Slovensku žijú bez obžaloby a trestov bývalí organizátori komunistického vraždenia, aj konkrétni vrahovia - napr. z hraníc tzv. železnej opony.
Ak sa niektorí prednovembroví sudcovia a prokurátori naraz od roku 2012 "dištancujú" od Štefana H. alebo Dobroslava T., robia to len preto, lebo zacítili, že prichádza k zmenám a môžu dostať funkcie.
Od roku 1990 mlčali, naraz sa „zmenili“, pričom niektorí z nás ich naivne podporujú.
My, (novinári a iní, a iní...), totiž dodnes delíme bývalých komunistov, eštebákov, vyšetrovateľov, sudcov, prokurátorov a iných na tzv. čestných komunistov (to sú tí naši) a na nečestných (to sú tí, ktorí slúžia našim politickým alebo ideovým protivníkom).

Parafrázujúc Orwella, G.: 1984 - naše svine sú tie dobré svine, naši eštebáci sú tí dobrí eštebáci, naši zlodeji sú tí dobrí zlodeji, svine u susedov sú tie zlé svine, zlí eštebáci, zlí zlodeji.
Keď sa svine bijú pri válove o väčší kus žrádla, tlačíme k nemu tie naše svine. Prečo? Pretože sú naše a myslíme si, že nás budú počúvať.

Problém je však v tom, či my ovládame svine, alebo svine vládnu nad nami.

Prečo ich prirovnávam ku sviniam? Robím tak na základe Zákona NR SR č.125/1966 Z.z. O nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
Nikto s komunistami kolaborujúcich novinárov nenapíše, že okolo 99% prednovembrových prokurátorov a sudcov do zločineckej organizácie KSČ vstúpilo dobrovoľne.
Preto aj novinári ako spoluvinníci spolu s členmi komunistickej sudcovskej a prokurátorskej mafie mlčia, alebo klamú, alebo zatĺkajú, alebo ignorujú fakty. Hypotéka nepustí.
Každý, kto si myslí, že sudcovia sa po nedobrovoľnom "odchode" JUDr. Š. Harabina zmenia - a spolu s nimi aj médiá - je, jemne povedané, naivné.

Podľa rehabilitácií po roku 1989 v rokoch 1948 až 1989 sudcovia vyniesli 270 000 nezákonných rozsudkov v celkovej výške 1 200 000 rokov. Niekto niekoho udal, niekto vyšetroval, niekto obvinil, niekto odsúdil, niekto potom väznil alebo obesil. Dnes nikto nie je vinný a zodpovedný za tieto svinstvá, za "to".

Tí prví, orgány KSČ, vládnuci komunisti na dedinách i v mestách, ktorí hľadali a našli obete, udali ich - my za "to" nemôžeme... my nie sme vinní, my sme len bránili socializmus.
Tí druhí - sluhovia totalitného komunistického režimu - velitelia, náčelníci a vyšetrovatelia ZNB i Štátnej bezpečnosti - my za "to" nemôžeme ... vinní sú prokurátori, my sme len dostávali príkazy a museli sme ich splniť.
Tí tretí - prokurátori - my za "to" nemôžeme... vinní sú sudcovia, my sme len dostávali príkazy od generálneho prokurátora ČSSR, museli sme počúvať, lebo - keď sa nám to hodí -  prokuratúra je monokratický orgán.
Tí štvrtí - sluhovia sudcovia a sudkyne - my za "to" nemôžeme... my sme len súdili na základe výsluchov, ktoré nám dodali vyšetrovatelia a návrhov trestov prokurátorov a podľa zákonov, ktoré schválilo FZ ČSSR, sudcovia na odvolacích súdoch hovorili...  my sme nikoho neodsúdili, my sme len konštatovali, že prvostupňový rozsudok bol vynesený podľa vtedajších zákonov.
Tí piati - sluhovia vo väzniciach a táboroch - my za "to" nemôžeme... my sme len väznili alebo popravili tých, ktorých odsúdili.
Nepripomínajú vám tieto výhovorky obranu "nevinných" nacistov, napr. Adolfa Eichmanna, za nacistické vraždenie miliónov ľudí v Európe?
Kde sú dnes tí normalizační sudcovia, ktorí vyniesli po návrhu prokurátorov aj v SSR po podpísaní Helsinského protokolu v roku 1976 okolo 200 000 nezákonných rozsudkov nad emigrantami na základe Trestného zákonníka, par. 109 O opustení republiky (minimálne 6 mesiacov väzenia, v prípade tzv. špionáže až poprava obesením a vždy prepadnutie majetku - rozumej rodinné domy, družstevné byty, autá, záhrady, polia a iný majetok)?
Odpoviem Vám - pokiaľ ešte súdia, súdia dodnes v ÚS v Košiciach, na Najvyššom súde SR, na krajských súdoch a okresných súdoch v SR. A všetci sme ticho a hráme hru, že sa "to" nedialo.

Dnes večer budeme všetci dobre spať - lebo ten nenávidený JUDr. Š. Harabin už nebude vo funkcii. A naše súdnictvo bude od zajtra rána s "novými" sudcami - sluhami bývalých a súčasných mocných - už demokratické.

Medzi tým, čo tu vypisujeme a zaoberáme sa JUDr. Štefanom Harabinom, nejakí bývalí eštebáci a ich finančné skupiny si kúpili dve nemocnice, alebo sieť lekární, alebo nejakú zdravotnú poisťovňu, alebo políciu, alebo polovicu parlamentu, alebo celý parlament, alebo celú vládu?

Ale my budeme kritizovať Mariána Kotlebu, lebo...
Ak by sme neupriamovali pozornosť len na činnosť neonacistov, museli by sme totiž začať hovoriť o vraždení a zločinoch bývalých komunistov, ktorí sa zatiaľ s úsmevom prechádzajú po uliciach našich miest.

Ivan Mačura

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?