Blázni v Európskej únii chcú spáchať samovraždu

Autor: Ivan Mačura | 13.9.2015 o 18:13 | (upravené 14.9.2015 o 13:46) Karma článku: 7,42 | Prečítané:  1875x

Máme však s nimi zomrieť aj my, naše deti? Nemáme na výber: čaká alebo boj o holé prežitie v novom národnom štáte – III. Slovenskej republike – alebo istá samovražda v Európskej únii.

Povinná jednoročná vojenská služby mužov aj žien od septembra 2016 môže oddialiť predpokladaný civilizačný kolaps Slovenskej republiky voči Európe minimálne o 10 rokov.
Začína súmrak – náš svet už zomiera – v noci naša nezvratná agónia potrvá ešte asi 20 až 30 rokov. Naše deti a naši vnuci budú alebo ani nebudú žiť vo svete, o ktorom mnohí z nás nemajú ani predstavu, alebo ju ani nechcú mať.

Naši predkovia, my a naše deti i vnuci. Fakty. 
Naši predkovia nám odovzdali túto zem, my sme ju prevzali, žijeme na nej a máme ju odovzdať svojim deťom a vnukom. 
Naši spoloční predkovia – Slováci, Maďari, Valasi, Nemci, Židia a iní - ju tisíc rokov osídľovali, obohacovali svojou prácou – obrábali zem, sadili lesy, budovali domy, dediny, hrady, pevnosti, mestá, v nich ulice, kostoly. 
Naši predkovia stáročia za túto kresťanskú zem bojovali a zomierali, uchránili ju pred tými, čo sa jej chceli zmocniť – Tatármi a Turkami, ktorí v nej vládli 150 rokov a ďalej aj po roku 1683 chceli vládnuť v mene islamu. 
Naši predkovia stvorili našu súčasnú kultúru, pred 180 rokmi slovenský jazyk aj národ. Naši predkovia snívali o tom, čo sme dnes dosiahli, v čom žijeme. Aj preto každý rok chodíme na hroby svojich rodičov a blízkych, ďakujme im za to, čo nám odovzdali, ďakujeme im za zem, v ktorej a z ktorej žijeme.
My sme túto zem a krajinu od Moravy po východnú hranicu i od Tatier po Dunaj a Ipeľ zdedili – prežili sme v nej dve strašné vojny, vraždenie, komunizmus a teraz ju znovu so všetkými chybami staviame tak, aby v nej naše deti a vnuci žili a boli šťastní.
Držíme osud našich detí, vnukov a pravnukov a podmienky, v ktorých budú žiť, vo vlastných rukách viac, ako si myslíme. 
V tom je zmysel nášho života a zmysel existencie Slovenskej republiky.
Žijeme aj preto, že našu zem, našu kultúru, náš spôsob života, naše náboženstvá, náš podiel na európskej civilizácii musíme odovzdať našim deťom a vnukom.

Dnes sme však v situácii – alebo my alebo oni – alebo naše deti a naši vnuci - alebo ich deti a ich vnuci.
Vládnuci sluhovia mocných a sluhovia týchto sluhov, ktorí dnes proti našej vôli bez nášho súhlasu pozývajú žiť do našej zeme aj ľudí iných kultúr, dobrovoľne páchajú samovraždu.
Chcú, aby sme ju s nimi spáchali aj my počas nimi naplánovaného a už uskutočňovaného civilizačného kolapsu Európy a aj Slovenskej republiky.
Prišiel čas, aby sme všetci, ktorí nechceme spolu s nimi spáchať túto samovraždu, demokraticky od základu zmenili našu krajinu.

Prognóza sveta budúcnosti. Fakty. 
Na svete existuje deväť veľkých civilizačných a kultúrnych oblastí, ktoré sú vymedzené náboženskými,  právnymi a kultúrnymi tradíciami, vyvíjajúcimi sa tisíce rokov:
Západná (kresťanská), pravoslávna, islamistická,čínska, konfucianistická, hinduistická, budhistická, latinsko - americká a africká civilizácia (Hartz, L. 1983, Huntington, S.P. 2001 a stovkyďalších autorov).
Tieto civilizácie môžu mať, alebo už majú a budú mať aj v budúcnosti stovky rokov vo svojom strede dominantnéštáty (Rusko,Čína, Japonsko, India), ktoré sú stredmi okolo nich sústredených kruhov menších štátov ich civilizačného poriadku.
Časť svetových civilizácií (západná, islamská, africká, latinsko-americká) nemá vo svojom strede dominantné štáty. 
Počas tisícov rokov dochádzalo k sťahovaniu celých civilizácií alebo k posunu civilizačných okruhov.

Ak chceme žiť v bezpečí vo svete kresťanskej západnej civilizácie, my občania, NR SR a vláda SR sa musíme prihlásiť k jednému zo súčasných šiestich modelov prognózovania vývoja sveta (Smith, Ch., - Koch, R., 2006, Huntington, S., 2001):

 1. Podľa  téz západného univerzalizmu sa celý svet obráti k západnému liberalizmu a kapitalizmu. 
 2. Podľa téz liberálneho imperializmu demokraciu a kapitalizmus treba presadzovať na celom svete aj silou.  
 3. Podľa téz Svet - Amerika USA majú nastoliť svetový mier akýmkoľvek aj nedemokratickým spôsobom. 
 4. Podľa téz Pevnosť - Západ krajiny euroamerickej civilizácie Západu sa majú izolovať od zvyšku sveta. 
 5. Podľa kozmopolitných téz Západ a zvyšok sveta sa budú zbližovať v spoločných hodnotách a inštitúciách. 
 6. Podľa téz Stratégia spolužitia a príťažlivosti táto bude stáť na štyroch pilieroch: 

A/ uznávanie rozmanitostí rôznych civilizácií, 
B/ ochota s nimi spolupracovať, 
C/ oživenie ideálov Západu, pričom 
D/ zvyšok sveta by mal alebo mohol racionálne a dobrovoľne prijať ideály Západu.

Populácia vo svete. Fakty podľa stredného variantu populačnej prognózy OSN: 
Nárast populácie vo svete v rokoch -1950, -2010 -2050: 
Európa                  -1950 546,416 mil.      -2010 728,428 mil.       -2050 650,007 mil. 
Afrika                     -1950 227,333 mil.      - 2010  982,407 mil.     -2050 1,937,368 mil. 
Sev. a Juž. Amerika  -1950 332,242 mil.    - 2010  934,601 mil.    -2050 1,231,150 mil. 
Ázia                       -1950 1,436,893 mil.    - 2010 4,135,820 mil.   -2050 5,327,181 mil. 
Oceánia                 -1950 12,476 mil.        - 2010 34,635 mil.          -2050 44,572 mil. 
Svet spolu             -1950 2,555,360 mil.    - 2010 6,815,892 mil.    -2050 9,190,252 mil.

Medián stredného veku (štatistický ukazovateľ Med (x) – kvantil – pri ktorom 50% hodnôt je vyšších a 50% nižších ako medián) podľa CIA (Central Intelligence Agency) Factbook:

 • približne 1,500 mil. detí vo svete je vo veku 0 až 14 rokov, 
 • približne 1,200 mil. mladých ľudí vo svete je vo veku 14 až 24 rokov. 

15 tzv. najmladších krajín sveta je v severnej a strednej Afrike s mediánom od 15,1 Niger, 15,5 Uganda, 16,0 Mali, 16,7 Botswana, 16,9 Mozmbik, 17,2 Čad, 17,4 Tanzánia, 17,6 Etiópia, 17,9 Dem. Rep. Kongo... až po 19,1 Sudan, 19,9 Mauretánia.
V Afrike žije 200 mil. mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. V Afrike je 70 miliónov nezamestnaných.  
V 91 mil. Egypte na ploche veľkej ako Slovensko v delte rieky Níl žije 60 až 70 mil. obyvateľov. Detí, mladších ako 14 rokov, je 33%, 40% Egypťanov hladuje, 30% nevie čítať a písať (Mesík, J., 2015).
V Gaze na ploche asi 10 x 40 km žije asi 1,8 mil. ľudí s hustotou 5 000 ľudí na km2 – na Slovensku je to len 111 ľudí, pri mediáne 18,2  46% obyvateľov Gazy sú deti do 14 rokov.
Na Strednom východe má Jemen medián 18,6, Afganistan 18,1. 
Na druhej strane v Európe včítane vysokej plodnosti moslimov (ktorá ešte znižuje medián fertilných európskych žien), má Nemecko medián 46,1, Taliansko 44,5, Rakúsko 44,3, Grécko 43,5,  Španielsko 41,6, Maďarsko 41,4, Česko 40,9, Ukrajina 40,6, Spojené kráľovstvo 40,4, Poľsko 39,5, Slovensko (včítane vysokej plodnosti Rómov) 39,2 ... Rusko 38,9.

Kde leží kolaps a smrť Európy – vývoj populácie v Afrike na Strednom východe za sto rokov 1950 - 2050. 
Nárast populácie v Afrike o 10- až 20-krát podľa stredného variantu populačnej prognózy OSN:
 
Nigéria z 38 mil. na 398 mil. ľudí, Kongo z 12 mil. na 195 mil. ľudí, Etiópia z 18 mil. na 188 mil., Sudán z 5,7 mil. na 80 mil., Niger z 2,5 mil. na 70 mil., Burkinu Faso zo 4 mil. na 43. mil., Pobrežie Slonoviny  z 2,6 mil. na 49 mil., Egypt z 21 mil. na 151 mil. Maroko 9 mil. na 44 mil., Alžírsko z 9 mil. na 46 mil. (Baláž. V., 2015).
Podobný nárast moslimskej populácie je na Strednom východe v Turecku, Sýrii, Iraku, Afganistane ai.

Problémové otázky pre nás všetkých. 
Nedávno sme videli malý potôčik asi 5 000 pochodujúcich moslimov z Budapešti na Viedeň. Nevedeli sme ho zastaviť. Išli a my sme sa len pozerali.
Čo urobíme, keď za niekoľko rokov pôjde za niekoľko dní naraz státisíce moslimov cez Macedónsko, Srbsko, Maďarsko do Rakúska a Nemecka?
Čo keď zabočia aj k nám na Slovensko? 
Čo urobíme? Dáme im minerálky a deky – čo však s nimi a s nami, našimi deťmi, bude ďalej - o týždeň, o mesiac, o rok, o desať rokov?
Kto nám potom pomôže, ak si nepomôžeme my sami?

Možnosti reakcie na populačný nárast ľudí v jednotlivých oblastiach sveta: 

 • premnožená populácia sa začne presúvať a aj vojensky expandovať do susedných priestorov Zeme alebo ju zasiahne hladomor,
 • premnožená populácia začne zvyšovať produktivitu práce a využívať ďalšie vodné, potravinové a nerastné zdroje v priestore, v ktorom žije,
 • premnožená populácia racionálne zníži svoju reprodukciu a zmenší čerpanie vodných, potravinových a nerastných zdrojov.

Klimatické zmeny vo svete. Fakty. Súčasná realita a predpokladaná realita. 
Po zmene klímy a vysychaní severu Afriky a celého Stredného Východu i vyčerpaní zásob vody a ropy v páse širokom asi 1 000 km (od celej severnej Afriky pri Stredozemnom mori až po krajiny Strednej Afriky Jemenu i Saudskej Arábie) a dlhom asi 3 000 km (od Západnej Afriky až po Afganistan) začne hladovať a žiť bez vody 400 miliónov moslimov a Afričanov.
Moslimský svet v Afrike a na Strednom východe dováža 50% potravín, platí za ne len vyťaženou ropou. Podľa údajov World  Health Organization (WHO) z roku 2014 je každodenná dostupnosť pitnej vody pre obyvateľov v 15 tzv. najmladších krajinách sveta len v katastrofálnom rozpätí od 22% po 51%.

Prognóza Európy budúcnosti. Fakty. 
Naši predkovia za posledných 500 rokov vyvinuli šesť zabijackých západných aplikácií: 
konkurenciu, vedu, demokraciu, medicínu, konzumnú spoločnosť a etiku práce, presadzovaním ktorých Západ ovládol svet (Ferguson, N., 2011). 
Z našej jednej Západnej svetovej minulosti vyrastá viac možných budúcností. V každej z nich budeme svedkami odchodu veku Západu.
Ignorujeme poučenia z múdrosti a skúsenosti našich mŕtvych predkov. 
Ignorujeme rekonštrukciu myslenia predkov, ktoré položilo základy nášho západného bohatstva, vplyvu a moci. Ignorujeme, že náš Západ má dve Janusove tváre: konkurenciu a monopol, vedu a povery, slobodu a otroctvo, liečenie a vraždenie, tvrdú prácu a lenivosť.

Prežitie európskeho Západu závisí od toho,či jeho obyvatelia akceptujú,že ich civilizácia je jedinečná a nie univerzálna a zjednotia sa pri jej obnove i obrane.
Paradoxne spojencami možného budúceho slovenského národnéhoštátu– Tretej Slovenskej republiky pri a po kolapse západnej Európy budúštáty s kombináciou demokratických a autoritatívnych prvkov.

Vzhľadom na samovražednú štvorkombináciu: 

 • multukultarizmu – marxizmu dneška - Európskej únie s tyraniou lživej politickej korektnosti, homosexuálnou agendou a deštrukciou stáročiami vytvorených európskych hodnôt a rodiny,
 • nízkej plodnosti pôvodných autochtónnych európskych (aj slovenských) žien s fertilitou 1,3 a vysokej plodnosti miliónov európskych moslimiek s fertilitou 5,0 a viac detí v Európe,
 • šírenia ideológie totality európskeho „multikultúrneho“ komunizmu, podporujúceho prienik islamskej totality do Európy, ktorá už produkuje úpadok kvalifikácie – odbornosti v Európe,
 • vytvorenia tzv. kultúrneho kotla, v ktorom sa majú variť asi jednu generáciu stámilióny Európanov so stratou osobnej, rodinnej, klanovej, regionálnej, národnej a štátnej identity spolu s desiatkami miliónov európskych moslimov (žijúcich v Európe už tri až štyri generácie) a miliónmi prisťahovalcov z Afriky a Stredného východu

asi za 20 rokov príde ku kolapsu európskej civilizácie.
Kolaps Európy 
sa začne ekonomickým, politickým a kultúrnym zrútením Nemecka, Francúzska, Holandska, Švédska, Nórska a ďalších krajín, kde islamská populácia najmä v mestách dosiahne 30 až 50% obyvateľov.
Islam dobyje Európu maternicami už v nej žijúcich moslimiek (Muammar al-Kaddáfí) a miliónmi nekvalifikovaných imigrantov, ktorí do Európy už prichádzajú.
Samovražedné budovanie systému privilégií, špeciálneho zaobchádzania a ochrany „sociálne a inými spôsobmi utláčaných, diskriminovaných a vykorisťovaných menšín, komunít a imigrantov“, spojených s likvidáciou európskych národov a rodiny i šírením tzv. sociálneho štátu, je najdôležitejšou agendou EÚ (Fendek, P., 2015).
V Európe boli narušené základné piliere európskej civilizácie (lat. civilis – občan) a jej päť morálnych imperatívov: rodiny, vzdelania, kultúry, práva a príslušnosti k národu i štátu (Bárta, V. 2015).

Islamizácia Európy. Fakty. 
Globálny svetový islam je v Európe militantnou avantgardou multikulturalizmu, ktorý podporuje EÚ. 
Islam vo svete aj v Európe vidí svoje poslanie v šírení vplyvu islamu: 
1/ v dar-al-islam - na územiach, ktoré islam dobyl a kde si už podrobil neveriacich,
2/ v dar-al-harb - na územiach, ktoré islam dobýja, 
3/ v dar-al-suhl - na územiach, ktoré ešte islam nedobyl.
V súčasnosti podľa štatistík WHO a OSN žije na Zemi asi 1,5 miliardy moslimov, čo je 22,0% obyvateľov Zeme, pôrodnosť moslimov je vyššia o 50,0%, ako pôrodnosť kresťanov, hinduistov, budhistov, Židov a príslušníkov všetkých ďalších náboženstiev spolu.
Pri zvýšení počtu moslimov v Európe nad určité kritické množstvo sa Európa nezvratne stane moslimským životným priestorom s asi 100 miliónmi moslimami aj za cenu, že sa v Európe civilizačný vývoj vráti asi o 300 rokov späť. 
Aby nebola ohrozená naša civilizácia a naša zem aj vzhľadom na vyššie popísanú realitu by sme mali vytvárať legislatívne podmienky na to, aby napr. po vzore USA, Kanady alebo Austrálie Slovenská republika podporila len takú imigráciu záujemcov o občianstvo SR, ktorí žijú podľa nášho normatívneho systému a majú vyššiu pracovnú a vzdelanostnú kvalifikáciu, ako je priemer obyvateľstva SR.
Imigranti by aj po legálnom príchode na územie SR nemali byť vôbec podporovaní štátom.

Prelínanie národného a osobného oblúku - minulosť našich predkov – naša súčasnosť – budúcnosť našich detí a vnukov, má v rodine každého z nás asi 150 až 200 rokov (asi od roku 1880 až 1900 prastarí rodičia, asi od roku 1920 až 1940 starí rodičia, asi od roku 1940 až 1960 rodičia, asi od roku 1980 do roku 2000 my, asi od roku 2000 naše deti, asi od roku 2020 naši vnuci a pravnuci, ktorí budú žiť asi do roku 2060 až 2080).

V Európe vládne silná tendencia prehliadať dlhodobé hrozby, vedúce k zániku európskej civilizácie. 
V dennej realite sa skončil vek ilúzií naivných a hlúpych samovrahov v EÚ o tzv. koexistencii s tzv. umierneným islamom a jeho demokratickou formou, s ktorou sa dá žiť.
Tieto ilúzie šíria tí, ktorí nepoznajú Korán, islamské právo a tradície (Krincvaj, F., 2015). 
Nezmieriteľná náboženská nenávisť medzišítmi a sunitmi vychádza z odlišných predstáv o nástupcoch (chalífov) Muhammada po jeho smrti.

Aj v Slovenskej republike sa musíme tvárou v tvár postaviť na odpor voči realite, ktorú chystá EÚ. 
Musíme reagovať na morálny i populačný úpadok Európy a budúce zrútenie jej ekonomiky a kultúry. 
Kto tomuto pochodu  islamu Európou neverí, nech sa ide prejsť do Neukolnu, La Courneuve, do Bradfordu, Lutonu, Birminghamu, Rotherhamu, Roterdamu do tzv. „no-go“ zón alebo tzv. semi-autonómnych sektorov týchto miest. V týchto autonómnych sektoroch prebiehajú hlboké demografické zmeny.
Kto tomu neverí, nech sa pozrie na dnešnú balkánsku rieku státisícov utečencov z Blízkeho východu smerujúcu do Nemecka a predstaví si tak aj budúcu rieku miliónov ľudí, ktorá k nám už v súčasnosti začína tiecť.
Tak, ako vyzerá Európa dnes v moslimských getách už európskych občanov v Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku, Dánsku, Nórsku, Holandsku, Rakúsku, tak nezvratne zajtra, o rok, o 5 až 20 rokov bude vyzerať celá Európa.

Za posledných 50 rokov sa mohamedánski a africkí imigranti: 

 • podpriemerne integrujú na pracovnom európskom trhu, - nadpriemerne sú závislí na sociálnych dávkach, -ich deti majú podpriemernú účasť na vzdelávaní, -majú nadpriemernú fertilitu, -sami sa segregujú v paralelných semi-autonómnych spoločnostiach a aj v optickej segregácii, -majú nadpriemernú religiozitu s úplným príklonom k tradičným alebo fundamentalistickým formám islamu, -nadpriemerne sa zúčastňujú na násilnej pouličnej kriminalite aj teroristických akciách, pri ktorých aj jednotlivci alebo malé skupiny islamistov majú značný ničivý potenciál.

Nezvratný kolaps Európy prebehne dvoma možnými cestami, ktoré sa budú navzájom križovať: 
1./ Kolaps tzv. demokratickou cestou (napr. Sarrazin, T., 2011 a desiatky ďalších európskych autorov): 

 • moslimovia sa zmocnia jednotlivých európskych miest a krajín plodením 4 až 6 detí a podporou EÚ imigrantom - tým sa zvýši počet moslimských voličov.
 • Moslimovia budú mať zastúpenie minimálne 30 až 40% v parlamentoch v Európe, budú meniť v rôznom rozsahu legislatívu smerom k šarii.
 • nastane posun od štátov vyberajúcich si desaťtisíce imigrantov k miliónom imigrantov, vyberajúcich si štáty, kde chcú žiť oni,
 • zmena štátnych symbolov niektorých európskych krajín zo štátnych znakov (napr. aj SR odstránenie dvojkríža, zmeny vyučovania dejepisu o 150- ročnom boji našich predkov proti islamským Turkom - od porážky uhorských vojsk v roku 1526 Turkami pri Moháči - až do roku 1683 porážkou Turkov pod Viedňou Jánom III. Sobieskym), 
 • masová stavba náboženských a súčasne politických symbolov islamu - tisícov mešít s minaretmi za finančnej podpory arabských krajín naftodolármi.
 • kombináciou moslimského každodenného spoločenského tlaku na ženy v zamestnaní s terorom na uliciach príde k dnes nám nepredstaviteľnej zmene postavenia autochtónnych žien, rómskej menšiny, homosexuálov a iných menšín v Európe.
 • islamizácia armád a policajných zborov. Imámovia budú pôsobiť v ozbrojených zložkách, vo vojenských jednotkách. 
 • plazivá islamizácia školstva. Cez rady rodičov s početnou prevahou moslimov zmena učebných plánov – ignorovanie vyučovania európskej kultúry, zmeny zloženia učiteľských zborov, presadzovanie buriek u dievčat, oddelené šatne a telesná výchova pre chlapcov a dievčatá, oddelené stravovanie moslimských chlapcov a dievčat v školských jedálňach. Zákonmi sa presadí povinné vyučovanie v materinskom arabskom, tureckom a iných  jazykoch.

Podľa nemeckého ministra vnútra T. de Maziéra, (2015) je medzi desaťtisícmi mohamedánskych imigrantov, ktorí boli dovezení do SRN, 20% dospelých analfabetov,  ďalších asi 45% imigrantov skončilo len 6. triedu arabských základných škôl, len asi 15% príslušníkov sýrskej elity pozná čiastočne latinské písmená, len každý dvadsiaty imigrant vie niekoľko anglických fráz.
Vzhľadom na celosvetovo vedecky získané fakty o 60 až 80-percentnej dedičnosti  inteligencie u detí, v Európe  príde k úpadku vyučovania prírodných vied, katastrofálnemu poklesu počtu detí žien s maturitou a s vysokou školou.

 • v medicíne  sa oddelí zdravotná starostlivosť mužov a žien lekárov i pacientov ai.

2./ Kolaps v kombinácii zvyšovania tlaku zákonov šarie, spojenej s terorom a vraždením pôvodného európskeho obyvateľstva (napr. Laqueur, W., 2006).
Tlak imigrantov bude narastať po krachu sociálnych systémov a následnou frustráciou tých, ktorí ich desaťročia využívali a žili z nich.
Veľké skupiny európskych občanov, ktoré nebudú chcieť spáchať kolektívnu štátnu aj súkromnú samovraždu, sa budú brániť individuálne, alebo v ozbrojených skupinách, alebo aj v spolupráci zo štátom.
Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo a s nimi aj Slovensko sa v priemyselnej výkonnosti, životnom štandarde a v príjme na jedného občana po roku 2050 dostanú do druhej päťdesiatky krajín sveta.
V boji o prež
itie spomalenie civilizačnej agónie SR asi o 10 rokov môžeme urobiť vybudovaním národného štátu a povinnej vojenskej služby mužov a žien.
Ide o boj o holé prež
itie alebo my a naše deti alebo oni a ich deti. Iná možnosť neexistuje.

Niektoré problémové otázky pre slovenských samovrahov - podporovateľ
ov moslimskej a africkej migrácie do SR. 
Ak žije v rozvojovom svete asi tri miliardy chudobných ľudí, koľkým z nich má EÚ a v nej aj Slovensko tzv.  pomôcť ako imigrantom spolu aj s ich rodinami prijatím na svojom území?
Kde je hranica počtu imigrantov z dolných sociálnych vrstiev z rozvojového sveta do SR? 
Koľkých nekvalifikovaných imigrantov z Afriky a Stredného východu, hovoriacich rôznymi arabskými dialektmi, zvládne súčasná SR ročne napr. do roku 2020 z politického, ekonomického, kultúrneho, priestorového, ubytovacieho, zdravotného, sociálneho a iných hľadísk?
Ak k nám po tzv. balkánskej ceste prichádza asi 70% mužov do 30 rokov, pri akom počte týchto imigrantov– mužov, sa zrúti Slovenská republika a nastane chaos a kolaps?
Mimochodom, čo sa bude diať na Slovensku v ich sexuálnom živote? 
Kto bude 20 až 30 rokov platiť náklady na integráciu tisícov Sýrčanov a Afričanov aj s ich rodinami do SR? 
Ako sa včlenia do spoločnosti v SR desaťtisíce imigrantov zo Stredného východu a Afriky, ako sa naučia slovenský jazyk, ako ich deti zvládnu naše jasle,škôlky, základné a strednéškoly, kto ich bude učiť, ako zvládneme ichžltačku, AIDS, syfilis, svrab, kiahne, detskú obrnu, tuberkulózu (pozn. napr. liečba  5 000 osôb v ČR stojí 16,5 mil. eur, Kos, S., 2015), tropické choroby (pozn. 90% afrických imigrantov je nakazených rôznymi parazitmi, na ktoré nie sú v SR lieky)?

Čo bude v SR robiť napr. 10 000 nových nekvalifikovaných prisťahovalcov ročne aj s rodinami okrem už asi 200 000 slovenských občanov, prisťahovaných neprispôsobivých Rómov z osád a iných lokalít a aké budú ich nároky na sociálne dávky?
Berie Slovensko do úvahy tri riziká prijímania utečencov tak, ako ich formuloval Zeman, M., 2015: 

 • vznik nových get,- zavlečenie infekčných chorôb, - presun teroristov z IS (do Čiech)? 

Kto celú túto tzv. integráciu zaplatí?
A ešte iná otázka - Ako sa dá zvrátiť proces tichého demografického vymierania a následného zániku Slovenska?

Ďalšie detaily a východiská– viď: 

SLOVENSKO Ako ďalej– koncepčný materiál o budúcnosti Slovenska v PDF

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?