Koho voliť – Róberta Fica? – alebo Richarda Sulíka?

Autor: Ivan Mačura | 15.2.2016 o 11:47 | (upravené 15.2.2016 o 11:56) Karma článku: 4,97 | Prečítané:  561x

Voľby 2016 sú o voľbách 2020.  Alebo: Keď ma moslim podreže, ťažko môžem diskutovať s tým, kto ma podrezal.  

V marci 2016 by sme mali ísť voliť. Kľúčová problémová otázka pre mňa a pre mojich blízkych pred voľbami znie: „Koho voliť?“ 
Uvedomujem si, že ideálna strana pre každého voliča v SR neexistuje. 
Podľa mňa máme len dve možnosti, môžeme voliť len Róberta Fica alebo Richarda Sulíka. Podľa mňa vo voľbách 2016 a aj desať najbližších rokov pôjde v celej Európe o odpovede na niekoľko problémových otázok: 
Ako môže niekto cudzí – tzv. manipulatívni populisti - ničiť a zničiť môj tisíc rokov vytvárajúci sa svet predkov a svet budúcnosti mojich blízkych? 
Aký mám mať postoj k ľuďom, ktorí chcú zničiť toleranciu, slobodu slova, posvätnosť súkromia, demokraciu, právny štát, úctu k ľudským právam, individuálnu autonómiu?
A ak ho chce zničiť a ničí ho, kto je za to zodpovedný a ako bude za toto zničenie obžalovaný, súdený a odsúdený? 
Kto naplánoval a je zodpovedný za plán osídlenia Európy asi 50 miliónmi ľudí, ktorí vyznávajú islam a šariu? 
Ktoré médiá na Slovensku sú zodpovedné za utajovanie projektu Euro-Mediterranean  Partnership (Únia pre Stredomorie), ktorý sa začal realizovať od 70-tych rokov 20. storočia a známym sa stal v roku 2008?
Podľa projektu EURO-MED sa za chrbtom obyvateľov do tzv. veľkej Európy uskutočňuje presun 56 miliónov imigrantov zo 16 krajín severnej Afriky a Stredného východu v hraniciach bývalej starovekej Rímskej ríše.
V Európe už žije 40 miliónov legálnych islamských prisťahovalcov a asi 20 miliónov nelegálnych imigrantov.

Kto je zodpovedný za môj racionálny strach o budúcnosť mojich detí a mojich vnukov? 
Čo môžem urobiť, aby môj svet nebol zničený – ako sa môžem a musím postaviť proti tomuto šialenstvu samovrahov? 
Kde mám hľadať spojencov, aby môj svet nebol zničený?

V Novembri 1989 som veril, že bude nastolená spravodlivosť, že nás očakáva lepšia budúcnosť, mal som sny, mal som nádej, mal som aj strach, bál som sa o seba, mojich blízkych a 200 000 občanov Nitry a okresu, za ktorých som sa cítil byť ako predseda VPN od Novembra 1989 do januára 1991 spoluzodpovedný.
Ak som sa postavil proti zlu komunizmu, ako sa postavím proti tým, ktorí chcú zničiť v prítomnosti a v budúcnosti môj svet?

Každý z nás žije podľa svojho normatívneho systému, ktorý mu odovzdali rodičia, bude voliť podľa svojich životných skúseností, vzdelania, predstavy, ako má fungovať štát, predstavy o tom, ako by chcel žiť v svete budúcnosti  so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, na Slovensku alebo v Európe.

Podľa mňa môžeme voliť: 
- len šedý status quo Róberta Fica do roku 2020, 
- alebo len Richarda Sulíka aj s jeho perspektívou byť v opozícii v budúcej NR SR a potom byť premiérom po voľbách v roku 2020.
Voľby 2016 a už dnes istý premárnený „šedý čas“ do roku 2020 sú len predohrou volieb v roku 2020, ktoré prinesú skutočný bod zlomu v histórii Slovenska po Novembri 1989.
Verím, že po voľbách v roku 2020 sa aj v SR vytvorí nová pravica, bojujúca proti islamizujúcej sa Európe - s európskym islamom -alebo islamskej Európe.
Máme krátke štyri roky na to, aby sme sa ako krajina Západnej civilizácie spolu so svojimi susedmi  pripravili na civilizačný zlom v Európe, ktorým sme začali prechádzať.
Ešte niekoľko rokov budeme žiť svoje denné životy a klamať sa, že nie sme ohrození, že sa nič nedeje, že Európe a nám ešte nezvoní do hrobu, že nepáchame samovraždu. 
Ešte niekoľko rokov budeme žiť v ilúziách, že my ovládame priestor,  ktorý voláme Slovensko, že my ovládame situáciu a to, kto k nám príde a bude s nami žiť.
Potom príde desiatky rokov trvajúci čas stretu, čas, ktorý sa nás bude pýtať, ako sme sa pripravili na tento stret, či sme premárnili alebo nepremárnili roky 2016 až 2020, ako sme prichystaní na plazivú islamizáciu Európy v jej západnej časti.

Uvedomujem si, že už vôbec nejde o zvýšenie HDP, o platy, o korupciu, o úplatky, o sociálne balíčky... 
Podľa mňa ide o boj o holé prežitie piatich miliónov ľudí v priestore od Skalice po Ubľu a od Tatier po Dunaj a Ipeľ.

Strany nehodnotím podľa toho, čo mi ponúkajú, ale čo ja požadujem od strany, ktorú budem voliť. 
Nechcem byť sluhom strany, ale strana by mala byť mojím sluhom.
Pri výbere tzv. „mojej“ strany, ktorú chcem – ako sa hovorí - so zaťatými zubami voliť, budem hodnotiť: 

1./ či strany pre nás – občanov - pripravili program na základe ich prognózovania budúcnosti aj v strednodobom horizonte do rokov 2020, 2025, 2030 a dlhodobom horizonte asi do roku 2040.
2./ či je v prioritách strán základná myšlienka – euroamerická civilizácia nemá pokračovať vo vojnách minulosti, ale pripravovať sa na vojny o existenciu Západu v blízkej budúcnosti.
3./ obsahy volebných programov. 
4./ či boli strany schopné zostaviť tieňové vlády s konkrétnymi budúcimi programami tieňových ministrov. 
5./ či strany vedome budujú aj vnútornú odbornú opozíciu, ktorá by mala počas štyroch rokov  volebného obdobia odborne hodnotiť, kritizovať a vylepšovať materiály strany aj vo vnútri vlastnej strany.

Požiadavky na osobnosť politikov, ktorí by mali v budúcnosti čiastočne rozhodovať o mojej rodine, o mojich deťoch a ich deťoch.
Ak sa niekto hrabe do politiky a chce spolurozhodovať o živote a budúcnosti piatich miliónov obyvateľov Slovenska, by mal mať charakter, vzdelanie, životné skúsenosti, politici by mali vidieť do budúcnosti, mali by si ju vedieť predstaviť.

Ako vidím situáciu v Európe v roku 2016 a ako táto situácia ovplyvní môj život, život mojich detí a vnukov i moju voľbu?
Musím hľadať medzi lídrami, ktorí budú mať ako prioritu počas celej svojej cesty životom zabrániť islamizácii Slovenska.

Realita, fakty a informácie zo Stredného východu a severnej a strednej Afriky, z Nemecka, Rakúska a Francúzska ma presviedčajú, že za najbližších 20 rokov prebehne nezvratná islamizácia Európy.
Zo štatistík viem, že 60% moslimov, ktorí žijú v Európe a zatiaľ mlčia, si želá zavedenie šárie. 
Viem, že v Európe sa pohybuje a žije už teraz 19 miliónov neregistrovaných moslimov, ďalší jeden milión ich prišiel v roku 2015 a ďalšie milióny prídu v roku 2016 i v nasledujúcich rokoch.
Viem, že neexistuje sila, ktorá by tieto milióny aj tzv. „vykázaných“ moslimov z Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka prinútila odísť z Európy. 
Nechcem islamský kalifát na Slovensku. 
Nechcem islamizáciu verejného priestoru na Slovensku. 
Na Slovensko by nemal prísť od roku 2016 ani jeden nový imigrant – islamista, napr. podľa právnych postupov, použitých v Austrálii.
Keď ma moslim podreže, ťažko môžem diskutovať s tým, kto ma podrezal. 
Hádať sa medzi sebou budeme môcť až vtedy, keď začneme mať istotu, že zostaneme živí. 
Chcem, aby bolo v SR zákonmi zakázané šírenie islamu, podobne ako je zakázané šíriť fašistickú alebo komunistickú ideológiu.
Vzhľadom na totalitu islamu chcem, aby boli zákonmi NR SR zakázané oficiálne islamské združenia a ich činnosť. 
Azylanti, ktorí dostanú azyl v SR, musia zložiť sľub vernosti demokracii SR, musia sa prispôsobiť štátom určenému tempu integrácie napr. za tri roky, ak  to nedokážu, by mali byť vykázaní.

Hľadám politickú stranu, ktorá bude presadzovať  už v roku 2017 do roku 2020 v boji o prežitie a spomalenie civilizačnej agónie SR asi o 10 rokov: 
1./ vypísanie referenda v SR o vystúpení z Európskej únie pre jej samovražednú politiku,  
2./ vybudovanie nového národného štátu - III. Slovenskej republiky a podporu budovania národných štátov v Poľsku, Česku i Maďarsku,
Pozn. V novom štáte - SR - po vystúpení z EÚ a tým aj z WHO treba vybudovať: 
- nové transparentné mocenské útvary, ktoré riadia procesy zhora (legislatíva, exekúcia, justícia), 
- nové skryté mocenské útvary, ktoré riadia procesy zdola (tzv. vnútorné lobby – priemyselníci, oligarchovia, domáce banky, podnikatelia, neziskový sektor, médiá, kapitálové trhy, pri ktorých deficitné rozpočty kryjú zahraniční investori), 
- nový vzťah k externým mocenským centrám (tzv. vonkajšia lobby – ambasády, poradcovia vlády, think tanky, cudzie nadácie a fondy),     
- odstránenie permanentnej hrozby revolúcie – neustáleho nebezpečenstva rozvratu sociálnej bezpečnosti občanov SR.
3./ postavenie pevnosti – citadely - tzv. Malej Európy - V4 s tzv. malým Schengenom,
4./ zavedenie povinnej napr. jednoročnej vojenskej služby mužov aj žien na Slovensku a jej presadzovaním v Poľsku, Maďarsku a Česku podľa vzoru Izraela,
5./ vybudovanie špeciálnych dobrovoľných profesionálnych vojenských jednotiek V4 s napr. 7-ročnou vojenskou službou podľa vzoru Izraela,
6./ uskutočnenie povinných vojenských cvičení všetkých mužov aj žien do 50 rokov v SR každých päť rokov a jej presadzovanie v krajinách V4, 
7./ zavedenie organizácie plošnej obrany územia občanmi do 60 rokov v Slovenskej republike a krajinách V4 podľa vzoru Švajčiarska, 
8./ uľahčenie legálneho súkromného vlastníctva krátkych guľových zbraní pre mužov a ženy podľa vzoru USA, 
9./ zavedenie krátkodobého výcviku dvoch generácií miliónov bezbranných a bezmocných mužov vo V4, ktorí dnes nedokážu svoje rodiny ubrániť pištoľami, nožmi, lopatami ani päsťami. 

Niekde v Európe už narodil nový Adolf Hitler, má  asi 5 rokov, spoznáme ho asi v rokoch 2025 až 2030. 
Niekde v Európe už žije aj nový Winston Churchill, má asi 20 rokov, začne pôsobiť v dvadsiatych rokoch  21. storočia.

Voľbami v roku 2016 začína boj o holé prežitie občanov Slovenska. 
Ide o náš krk – alebo my, naše deti a naši vnuci – alebo oni a ich deti a ich vnuci. 
Iná možnosť budúcnosti v Európe neexistuje. 
O tom sú voľby v rokoch 2016 a 2020.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?