Ďalšie voľby – SaS 35% - R. Sulík premiér – ak nestratí rozum a nezblbne tak, ako iní.

Autor: Ivan Mačura | 23.3.2016 o 16:56 | (upravené 23.3.2016 o 17:04) Karma článku: 3,32 | Prečítané:  928x

Čo by som začal robiť dnes a zajtra, keby som bol R. Sulíkom alebo I. Matovičom, keby som bol jedným z poslancov SaS, alebo OĽANO, alebo Sme rodina (?), alebo ich asistent, alebo ich prívrženec  kdekoľvek na Slovensku.

Čo časť voličov v SR chcela pred voľbami a po voľbách, čo sa nesplnilo a čo nás ešte čaká. 
S (ne-)zmeneným Slovenskom bude nasledovať vstup do reality Európy apríla 2016 a život v realite Európy, napr. do roku 2030.
Cieľom návrhu je načrtnúť metodiku postupu časti činností strán SaS a OĽANO do najbližších volieb do NR SR. 
Návrh má prispieť k vytvoreniu stavu, pri ktorom by po psychologickej revolúcii v SR SaS dostala pri najbližších voľbách mandát od 35 až 40% voličov a Richard Sulík sa stal predsedom vlády SR.

Prvý krok – položenie problémových otázok. 
Strany SaS a OĽANO i ďalší poslanci NR SR by si mali položiť kľúčové problémové otázky, na ktoré chceme odpovede a neskôr potrebujeme tieto problémy aj vyriešiť: 
1./ Ako si predstavujeme budúcnosť Slovenska v Európe budúcnosti do najbližších volieb do NR SR a po nich v čase nezvratnej islamizácie Európy asi do roku 2030?
2./ Čo by mala robiť SaS, OĽANO a ďalší politici i státisíce občanov do najbližších – s najväčšou pravdepodobnosťou predčasných - parlamentných volieb?
3./ Aký máme mať postoj k politikom, ktorí chcú nezodpovedne a anonymne v Európe aj v SR zničiť toleranciu, slobodu slova, posvätnosť súkromia, demokraciu, právny štát, úctu k ľudským právam, individuálnu autonómiu a tým celý náš západný svet, ktorý vytvárali naši predkovia asi tisíc rokov?
4./ Kto je a bude za toto samovražedné zničenie nášho sveta zodpovedný a ako bude za tento zánik obžalovaný, súdený a odsúdený? 
5./ Kedy skončíme so slovníkom, ovplyvneným terorom cnosti, v politike aj médiách a začneme veci i javy nazývať pravými menami a nie jazykom diktátu tzv. multikultúrnej korektnosti?

Krátkodobý PLÁN A.
Hypotéza 1.
 
SaS a OĽANO i nová generácia ďalších mladších politikov s charizmou sú jedinou silou, ktorá môže po najbližších voľbách po mandáte od voličov zmeniť Slovensko a otočiť ho na cestu do demokratickej budúcnosti v zmenenej Európe.
Hypotéza 2. 
Tak či tak, budú predčasné voľby – signalizoval som ich aj na svojom blogu 15.2.2016 – na jeseň 2016 alebo v roku 2017 – aj preto voľby v marci 2016 boli podľa mňa len voľbami o ďalších voľbách do NR SR.
Hypotéza 3. 
V realite akékoľvek rozhodnutia súčasnej Ficovej vlády III. budú občania SR a médiá chápať ako zlé. 
Preto v dalších voľbách po strate dôvery establishmentu bude mať vládnuci SMER asi len 20% voličov, Sieť a Most –Híd s lídrami ako prázdnymi figúrami bez dôvery sa asi nedostanú do NR SR.
Všetko negatívne, čo sa stane v Európe v súvislosti s asi 3 miliónmi imigrantov (2015 -2018) - islamistami z Blízkeho a Stredného východu a zo Severnej Afriky i s konaním asi viac ako 20 660 000 moslimov, ktorí už legálne alebo nelegálne žijú v Európe, bude pri ďalších voľbách:
- zvyšovať budúcu voličskú základňu SaS (asi na 35 až 40%), OĽANO (asi na 15%),  ĽSNS (asi na 15%), SMK  (asi na 10%), 
- prostredníctvom vypísania referenda vytvárať tlak na vystúpenie SR z EÚ, tzv. SLOVXIT. 
Pozn. Ak sa  SaS a OĽANO nestotožnia s reálnou protiislamskou agendou v SR, prevezme ju ĽSNS, alebo iná nová strana s kľúčovou ideou: Islam na Slovensku nechceme. 

Dlhodobý PLÁN B. 
Základné idey. 
Musíme prestať v prípravách na predpokladaný boj vo vojnách minulosti, ale máme sa chystať sa na vojny budúcnosti, ktoré nevyhnutne budú prebiehať v stretoch Západnej civilizácie s islamom.
Už  asi 40 až 60 rokov prebieha nezvratný proces islamizácie Európy. Pri plodnosti európskych fertilných autochtónnych žien 1,3 dieťaťa na ženu a plodnosti 6,0 a viac detí na jednu alochtónnu Moslimku príde k nezvratnej islamizácii Európy a plazivému zavádzaniu šarie. 
Islam s krvavými hranicami má čas – po svete sa šíri vraždením už 1 400 rokov. 
Multikulturalizmus treba pomenovať ako zlo, ktoré zničí životy 500 miliónom Európanov.

PLÁN B by mal byť pripravený do najmenších možných detailov. 
Strany SaS a OĽANO pripravia PLÁN B, v ktorom budú verejne presadzovať  už v roku 2017 do roku 2020 v boji o prežitie a spomalenie civilizačnej agónie SR asi o 10 rokov:
1./ vypísanie referenda v SR o vystúpení z Európskej únie pre jej samovražednú politiku. 
2./ vybudovanie nového národného štátu - III. Slovenskej republiky a podporu budovania národných štátov vo V4 - Poľsku, Česku i Maďarsku.
Pozn. V novom modernom štáte - SR – podľa PLÁNU B po vystúpení z EÚ –Slovxitu - a tým aj z WHO treba vybudovať: 
- nové transparentné mocenské útvary, ktoré riadia procesy v štáte tzv. zhora (legislatíva, justícia...), 
- nové skryté mocenské útvary, ktoré riadia procesy v štáte tzv. zdola (oi. vnútorné lobby – priemyselníci, oligarchovia, domáce banky, podnikatelia, neziskový sektor, médiá, kapitálové trhy, pri ktorých deficitné rozpočty aj v SR kryjú zahraniční tzv. „investori“), 
- nový vzťah k externým mocenským centrám (tzv. vonkajšie lobby – ambasády, poradcovia vlády, think tanky, nadácie a fondy, financované z cudzích peňazí), 
- odstránenie permanentnej hrozby revolúcie – neustáleho nebezpečenstva rozvratu sociálnej bezpečnosti občanov SR.
3./ postavenie pevnosti – citadely - tzv. Malej Európy - V4 s tzv. malým Schengenom,
4./ zavedenie povinnej napr. jednoročnej vojenskej služby 18-ročných mužov aj žien na Slovensku a jej presadzovaním v Poľsku, Maďarsku a Česku podľa vzoru demokratického Izraela.

Pozn. Ciele ročnej povinnej vojenskej služby mužov a žien v SR oi. sú:  
- vojenský výcvik na obranu SR a jej občanov, na teritoriálnu obranu obcí a miest SR, na ochranu hraníc SR a vonkajších hraníc V4, 
- dlhodobé a masové nasadenie príslušníkov vojsk pri živelných a iných pohromách na území SR a V4,  
- výchova celých populačných ročníkov v SR k vlastenectvu, k zodpovednosti za vlastný život a za svoju rodinu, za svojich spoluobčanov a za Slovenskú republiku,
- výchova k zodpovednosti za svoje zdravie, za vzdelanie, za fyzickú zdatnosť a iné. 

Povinná vojenská služba oi. má zaisťovať aj výchovu: 
- k charakteru, čestnosti, pracovitosti, disciplíne, svedomitosti, zodpovednosti, presnosti, poctivosti, spoľahlivosti, vytrvalosti, 
- k požiadavkám na vzdelanie, základnú hygienu, zdravie a na iné vlastnosti.
Počas jedného roka podľa dokončeného alebo nedokončeného vzdelania a budúcej celoživotnej orientácie mužov a žien súčasťou povinného popoludňajšieho individuálneho výcviku v skupinách bude v desiatkach variácií povinná príprava na existenčné uplatnenie v  života po skončení povinnej vojenskej služby.

5./ vybudovanie špeciálnych dobrovoľných profesionálnych vojenských jednotiek s napr. 7-ročnou vojenskou službou s možným nasadením v priestore V4 podľa vzoru demokratického Izraela,
6./ uskutočnenie povinných vojenských cvičení všetkých mužov aj žien do 50 rokov v SR napr. každých päť rokov a jej presadzovanie v krajinách V4, 
7./ zavedenie organizácie plošnej obrany územia občanmi do 60 rokov v Slovenskej republike a v krajinách V4 podľa vzoru demokratického Švajčiarska, 
8./ uľahčenie masového legálneho súkromného vlastníctva krátkych guľových zbraní pre mužov a ženy – občanov SR - podľa vzoru demokratického USA,
9./ zavedenie krátkodobého vojenského výcviku dvoch generácií miliónov bezbranných a bezmocných mužov vo V4, ktorí dnes v osobných konfliktoch nedokážu ubrániť svoje rodiny pištoľami, nožmi, ani päsťami. 

Druhý krok – nezvratné šírenie demokracie v SR. 
Nepolitické Odborné poradné zbory SaS a OĽANO – základ tzv. tieňovej vlády SaS a OĽANO. 
V nepolitických Zboroch... v SR môže pracovať celé roky spolu viac ako 5 000 odborníkov. 
Cez ponuku práce v Zboroch... občania budú môcť demokraticky vstupovať do rozhodovacích procesov v SR. 
Treba vybudovať sieť minimálne 5 000 odborníkov, v ktorej občania verejne diskutujú, produkujú a dodávajú do najbližších volieb a aj po nich budúcej vládnej moci návrhy, s ktorými sa vláda  stotožní.
Aby poslanci – a iní členovia budúcej tieňovej vlády SaS i OĽANO a skupiny, ktoré budú zodpovedné za zostavenie programu a jeho realizáciu v budúcej vláde podľa PLÁNU A:
- zvýšili kvalitu svojho rozhodovania,  
- získali vnútornú odbornú istotu, 
- mohli vyjadrovať  okrem vlastných postojov aj odborné stanoviská k akýmkoľvek domácim alebo zahraničným problémom, dotýkajúcim sa ich pôsobnosti v SR a v zahraničí, treba zostaviť nasledovné Odborné poradné zbory SaS a OĽANO  (ďalej len Zbory...), ktoré by mali členov v 8 krajoch a 79 okresoch SR.
Ich organizácia a zloženie by malo kopírovať štruktúry vládnej moci v SR a mapovať problémy občianskej spoločnosti v SR, napr.:
Odborný poradný zbor pre imigráciu a šírenie islamu v Európe a v SR, 
Odborný poradný zbor pre riešenie tzv. rómskej problematiky, 
Odborný poradný zbor pre spoluprácu s Európskou úniou, 
Odborný poradný zbor pre zníženie a odstránenie korupcie, 
Odborný poradný zbor pre zníženie nezamestnanosti, 
Odborný poradný zbor pre legislatívu, 
Odborný poradný zbor pre vzdelávanie, 
Odborný poradný zbor pre zdravotníctvo, 
Odborný poradný zbor pre súdnictvo a spravodlivosť, 
Odborný poradný zbor pre obranu a bezpečnosť, 
Odborný poradný zbor pre zahraničnú politiku, 
Odborný poradný zbor pre likvidáciu štátneho dlhu SR, 
Odborný poradný zbor pre charitu, 
Odborný poradný zbor pre činnosť mimovládnych organizácií, 
atď., atď., atď.

Princípy zloženia a činnosti Zborov... by mohli byť nasledovné: 
- členovia Zborov... by v nich mali pracovať dobrovoľne bez nároku na odmenu, členstvo v nich by bolo čestné. 
- jednotlivé Zbory... v okresoch a krajoch SR by mali mať minimálne asi 5 - 7 až 50 členov – kvalifikovaných odborníkov z oblastí vedy, výskumu, SAV, spoločenského života v SR alebo aj zo zahraničia, títo odborníci by mali byť nositeľmi silných vízií o budúcnosti Slovenska vo svojom obore.
Niektorí členovia Zborov... by vo svojom obore mohli svoje celoživotné vízie dopredu písomne prezentovať už pred svojim vstupom do jednotlivých Zborov... najmä v oblastiach SLOVENSKO Kto sme? Čo chceme? Kam smerujeme?
- v jednotlivých Zboroch... by mala fungovať aj vnútorná odborná oponentúra medzi ich členmi, medzi pracovné metódy v Zboroch... by mal byť zaradený aj brainstorming, stručné pracovné výstupy zo Zborov... pre vedenia strán SaS a OĽANO by mali mať písomnú formu.
- v spolupráci s univerzitami SR, SAV a inými vedeckými inštitúciami by Zbory... pod patronátom strán SaS a OĽANO organizovali vedecké semináre, kongresy, stretnutia odborníkov z uvedených oblastí zo SR, ČR, Nemecka,  EÚ, USA a iných krajín. 
Po týchto stretnutiach by SaS a OĽANO za predpokladanej mediálnej pozornosti vydávali zo záverov zasadnutí Zborov... v slovenčine a angličtine vedecké zborníky s medzinárodnými vedeckými aj občianskymi oponentúrami.
- vedúci jednotlivých Zborov... by s vedením strán na verejných zasadnutiach pravidelne konzultovali okruhy, za ktoré zodpovedajú, mohli by pod patronátom strán komunikovať v odbornom mene aj s verejnosťou, v podstate by išlo o hovorcov SaS a OĽANO v jednotlivých oblastiach.
- Zbory... budú analyzovať, hodnotiť situáciu a dávať odporúčania aj budúcej vláde Richarda Sulíka a jej ministrom. 
- stanoviská Zborov... by pre strany SaS a OĽANO  neboli záväzné, v prípade potreby bude však možné odvolávať sa na odborné stanoviská Zborov... a ich závery.

Takto by strany SaS a OĽANO pri prezentácií svojich názorov a stanovísk pred verejnosťou, v kontakte s vládou SR, s EÚ, s NATO a s inými oficiálnymi inštitúciami získali v argumentácii vnútornú odbornú istotu.
Ak budú mať SaS a OĽANO na jednotlivé okruhy problémov len niekoľkých poradcov (napr. poslancov, ktorí sú tí najmúdrejší... lebo boli zvolení), budú informovaní len jednostranne a neobjektívne.

Sieť Zborov... v SR. 
V 8 krajských mestách by mali povinne pracovať všetky Zbory..., v 79 okresných mestách byZbory... mali pracovať podľa siete odborníkov v okrese – napr. v školstve vo všetkých okresoch, napr. v zahraničnej politike len v 8 krajoch.

Strany, poslanci a ich vzťah k občanom. 
Strany SaS i OĽANO a ich poslanci sa mali snažiť zlepšiť svoj ľudský kontakt s občanmi SR. 
Strany SaS a OĽANO by mali iniciovať a udržiavať nepretržitú celoročnú verejnú celoslovenskú diskusiu s občanmi SR o ich problémoch.
Tzv. „naši“ poslanci a politici by mali hovoriť o problémoch, s ktorými sa občania – voliči môžu identifikovať. 
Mali by hovoriť ich jazykom. 
Mali by hovoriť o skutočných problémoch, ktoré ich protivníci, alebo súperi, alebo servilné médiá - slúžiace mocným -  „nevidia“ , alebo ich nechcú vidieť. 
Nemali by hovoriť nič nehovoriacim jazykom politickej korektnosti, v ktorom sa hovorí a pritom sa nič nehovorí. 
A nesnažiť  sa presvedčiť občanov – aj voličov, že sú hlúpi, ak nerozumejú ich vznešeným ideám. 
Ak vidia problém, mali by ho pomenovať. 
A počúvať občanov, ako chcú problém riešiť. A ukazovať cestu, ako ho spolu s nimi riešiť.
Okrem iných kontaktov by sa poslanci SaS a OĽANO mohli napr. každý piatok vo svojich kanceláriách alebo inde na Slovensku napr. tri hodiny stretávať s jednotlivými občanmi SR, ktorí o stretnutia prejavia záujem.
Zatiaľ občan nanucuje poslancom a stranám riešenia, malo by to byť opačne. 
Až na výnimočné situácie by mal byť verejne dostupný naplánovaný časový a iný program poslancov, oi. aj prispôsobený stretnutiam s občanmi.
Poslanec by sa mal prispôsobiť občanom, nie občania poslancovi. 
Cieľ a výsledky osobného stretnutia poslanca s občanom by mali byť verejne prístupné na jeho internetovej stránke. 
O problémoch občanov, ktorí sa na poslanca obrátili, by mal poslanec pravidelne mesačne informoval verejnosť. 
Poslanci aj ich asistenti by mali robiť verejnú dennú, týždennú, mesačnú a ročnú bilanciu svojej práce – čo som dnes urobil pre občanov SR – tak isto, ako bilanciu robia milióny občanov v SR v zamestnaní aj v osobnom živote každý deň.
My občania platíme poslancov za ich prácu – preto by sa nám mali priebežne zodpovedať a my by sme ich mali kontrolovať. 
Pretože poslanci sú zamestnancami občanov, a nie sluhami mocných, mali by občanom verejne predkladať bilancie svojej práce.
Zaujímajú nás aj adresy poslaneckých kancelárií a časy, kdy sú v nich aspoň raz za týždeň poslanci prítomní.

Strany SaS a OĽANO by mali pravidelne publikovať Ročnú správu o stave Slovenskej republiky a aj dvanásť Mesačných správ o stave Slovenskej republiky.
Mesačné správy o stave Slovenskej republiky by boli pravidelnou kľúčovou prezentáciou strán SaS a OĽANO. 
Časti textov Ročnej správy... a Mesačných správ... by spracúvali aj jednotlivé Zbory...

PS. Na základe mojich životných  skúseností od Novembra 1989 doba zblbnutia najmä tzv. nových politikov a poslancov je asi pol roka.
Po polroku činnosti vo funkcii je asi 90% z nich najmúdrejších, arogantne ignorujú názory svojich voličov aj všetkých občanov Slovenska, začínajú nimi pohŕdať, odháňajú ich od seba ako nepríjemný hmyz.


Zaslané poslancom NR SR a iným aj ako list v obálke: 
SaS:
 
R. Sulík, L. Nicholsonová, J. Mihál, Ľ. Galko, M.. Poliačik, J. Kiššová, P. Osuský, M. Klus, E. Jurzica, J. Dropa, O. Dostál, J. Rajtár, K. Galek, A. Baránik, N. Blahová, R. Kaščáková, M. Ivan, A. Zemanová, B. Grohling, M.. Laurenčík, V. Sloboda.
OĽANO: 
I. Matovič, D. Lipšic, V. Remišová, A. Suchánek, M. Krajči, O. Žarnay, E. Jurinová, R.. Vašečka, J. Viskupič, E. Heger, G. Grendel, V. Dubačová, J. Budaj, J. Lukáč, A. Verešová, M. Fecko, S. Gaborčáková, S. Petruchová, M. Sopko. 
Sme rodina: 
B. Kollár, M. Šimkovičová, M.. Krajniak, P. Mareček, P. Krištúfková, P. Pčolinský, Z. Šebová, R. Holúbek, P. Štarchoň, Ľ. Goga, A. Pčolinská.
Nezaradení
Z. Simon, K. Macháčková, M. Beblavý, S. Petrík.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?