Šírenie eurofašizmu v Európe pod patronátom neomarxistickej Európskej únie

Autor: Ivan Mačura | 9.3.2017 o 10:41 | (upravené 9.3.2017 o 10:53) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  383x

Od 70-tych rokov 20. storočia Európsku úniu, ktorá po roku 1950 vyrástla z nacistických koreňov IG FARBEN, začínajú ovládať - podľa klasifikácie 14 rysov fašizmu U. Ecca (1945) - neomaxisti – eurofašisti

Európska únia bola a je vybudovaná na Európskom združení uhlia a oceli (ESUO), nazývanom aj Európskou monetárnou úniou ( EMU – 1951), Európskom obrannom spoločenstve (EOS - 1952), Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS) a Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu (EAEC – resp. EURATOM – 1957).

Od 70-tych rokov 20. storočia Európsku úniu, ktorá po roku 1950 vyrástla z nacistických koreňov IG FARBEN, začínajú ovládať - podľa klasifikácie 14 rysov fašizmu U. Ecca (1945) - neomaxisti – eurofašisti.
Filozofi neomaxizmu Georgy Lukács (1885 -1971), António Gramsci (1891 – 1937), Herbert Marcuse (1898 – 1979) a ich ďalší nasledovníci - v USA napr. Wade Radkhe (1948), Bill Ayres (1944), Henry Hay, Jr. (1912 – 2002), Betty Friedan (1921 – 2006), John Maynard Keynes (1883 -1946),  Carl Davidsom (1943) a tisíce ďalších – aj v SR - konštatovali, že v Európe aj v USA sa neuskutočnia červené revolúcie,  nastolenie boľševizmu a beztriednej spoločnosti dovtedy, kým nebudú počas tzv. Dlhého až storočného celosvetového pochodu marxizmu inštitúciami (vlády, parlamenty, politické strany a politika, odborárske organizácie, kultúra, vzdelávanie, univerzity a školstvo všetkých stupňov, veda, médiá a Hollywood, mimovládne organizácie, ekonomika, odstránenie povinnej vojenskej služby...) zničené tradičné hodnoty európskej a americkej civilizácie – rodina, náboženstvo, vlasť a národ.
Tzv. kultúrny marxizmus rozbíja európsku kresťanskú spoločnosť, založenú na asi päťstoročnom celosvetovom šírení šiestich „zabíjačských aplikácií“ (Ferguson, N., 2011), vyvinutých len na Západe: konkurencie, vedy, demokracie, medicíny, konzumnej spoločnosti a etiky práce.
Rozvoj a šírenie týchto aplikácií priviedli Západ a Západnú civilizáciu oprávnene k absolútnej svetovej dominancii.   

Eurofašisti – europeistickí neomarxisti.
Zničenie Európy národov a národných kultúr eurofašisti – neomarxisti – uskutočňujú v štvorkombinácii:
I./ presadzovania multikulturalizmu v Európskej únii s tyraniou lživej politickej korektnosti, homosexuálnou agendou a deštrukciou stáročiami vytvorených európskych hodnôt úcty k rodine, ku kresťanskému náboženstvu, hrdosti k regiónom, k národu, k vlasti, ku štátom, v ktorých občania Európy žijú.
II./ presadzovania politiky, vedúcej:

  • k prepojeniu neomarxizmu s finančnou oligarchiou,
  • k nízkej plodnosti pôvodných autochtónnych európskych žien,
  • k vysokej plodnosti asi 10 miliónov alochtónnych moslimiek, už žijúcich v Európe,
  • k vedomému zníženiu inteligenčného kvocientu „nových“ krížených Európanov z hodnoty 100 asi na hodnotu 90.

Pozn. autora. Asi 60% moslimov už tisíc rokov plodí deti v inbrídingu v priamych príbuzenských pokrvných vzťahoch bratranec – sesternica (Sennels, N. 2014).

Postup islamizácie, podporovanej EÚ - čiastočne podľa prognostického Desatora Kurasa, J. (2016):
1.) Radikálni islamisti uskutočňujú teroristické útoky voči pôvodným obyvateľom Európy, ku ktorým ich tzv. „vyprovokoval“ Západ.
2.) Tzv. umiernení islamisti sa od vraždenia tzv. radikálnych islamistov - teroristov dištancujú – zdôrazňujú, ide nepatrnú menšinu islamských radikálov - psychopatov.
3.) Tzv. umiernení islamisti sa po útokoch islamských radikálov začnú sťažovať na zosilnenú vlnu islamofóbie, namierenú proti nim – varujú, že táto islamofóbia vyvolá ďalšie teroristické vraždenie.
V politike aj v mainstreimových médiách sa vytvára „kult islamskej obete“ a „priemysel islamských nárekov“.
4.) Mainstreimoví politici Európskej únie s pomocou tzv. umiernených islamistov v boji proti islamofóbii zavádzajú represívne opatrenia, ktorými obmedzujú slobodu pôvodných Európanov.
5.) Parlamenty európskych krajín, vlády, médiá i školstvo za podpory prezidentov štátov, nevládnych organizácií a tzv. užitočných idiotov v politike aj v médiách zavádzajú dobrovoľnú autocenzúru, aby neboli obviňované z islamofóbie a xenofóbie.
Polícia, prokuratúra, súdy, verejné inštitúcie... prestávajú stíhať zločiny islamistov.
6.) Umiernení islamisti za podpory časti európskych obyvateľov získavajú väčší mocenský vplyv a spoločne sa navzájom chvália, ako zachránili mier.
7.)  Po období zdanlivého „mieru“ radikálni islamisti urobia ďalšie vražedné útoky.
8.) Celé cykly sa opakujú – Európska únia a vlády EÚ postupujú s väčšou razanciou proti „islamofóbii“ a rozširuje sa odovzdávanie moci v štáte a v mestách s getami tzv. umierneným islamistom.
Frekvencia cyklov – teroristické útoky a vraždenie – odovzdávanie moci - sa skracuje.
9.) Po takýchto niekoľkých cykloch občania Európy odovzdávajú  praktickú moc tzv. umierneným islamistom.
10.) Nakoniec po páde európskej civilizácie tzv. radikálni islamisti prevezmú moc od tzv. umiernených islamistov a dokončia islamizáciu podľa Koránu represiami, masakrami a zotročením autochtónnych obyvateľov Európy.

Teória a prax oficiálneho rasizmu v začínajúcom eurofašizme.
Tézy R. N. von Coudenhove - Kalergiho plánu tvoria oficiálny základ politiky niektorých európskych vlád a Európskej únie, ktorá vedome a plánovite desaťročia presadzuje samovražednú genocídu európskych národov pomocou podpory masovej migrácie a fúzie Európy s tzv. tretím svetom.
Pozn. autora.
V prvom postupe rasistický nacistický árijský rasizmus
vraždením miliónov „znižoval“ počty ľudí tzv. menejcenných rás (Židia, Slovania).
V druhom postupe rasizmus neomarxizmu v realite znižuje počty príslušníkov pôvodného osídlenia Európy nie vraždením, ale plánovaním, realizáciou a organizovaním pre Európu vražednej asi 150 miliónovej imigrácie moslimov – islamistov - z Blízkeho  a Stredného východu i zo severnej aj strednej Afriky a tým vytvorenie novej európskej tzv. hnedej rasy.
Podľa neomaxistov ovládajúcich Európu - keď zanikne biela rasa, logicky zanikne aj tzv. biely rasizmus.
R. N. von Coudenhove-Kalerghi (1894 – 1972) je podľa politikov EÚ – napr. A. Merkelovej alebo H. Von
Rompuya – otcom a zakladateľom Európskej únie, otcom Maastrichtu, Lisabonskej zmluvy  a mulkulturalizmu, ktorý má likvidovať tzv. rasistickú bielu rasu.
Richard Kalerghi chcel vytvoriť zjednotenú Európu, kde skončia národnostné spory, kde bude jednotná mena a bezcolný obchod. V roku 1923 založil vo Viedni Paneurópsku úniu, jej členmi boli napr. Albert Einstein alebo Thomas Mann. Paneurópska únia poriadala konferencie o spoločnej európskej budúcnosti.
Po roku 1930 jej členovia boli Hitlerovými odporcami, na začiatku vojny Kalerghi utiekol do USA. 
Po vytvorení Paneurópskej únie  v roku 1922 - 23 R. Kalerghi vo svojej práci Praktický idealizmus (nem. Praktischer Idealismus, 1925 – viď príloha) presadzuje legálnu genocídu európskych národov aj štátov pomocou miešania rás.
V roku 1950 Kalerghiho doktrínu oficiálne prevzal Kongres USA.
Doktrína počíta s tzv. Zlatou miliardou ľudí, žijúcich  na Zemi. Ostatní ľudia majú byť „zlikvidovaní“.
V roku 1922 založil Kalerghi vo Viedni hnutie „Paneurópa“ – nem. Paneuropa-Union, pomocou ktorého začal presadzovať tzv. Nový svetový poriadok, založený na moci Federácie národov, ktorú bude podľa neho riadiť USA.
Prvým krokom k jednotnej  svetovej vláde malo byť zjednotenie Európy.
Podľa Kalergiho obyvatelia budúcich „Spojených národov európskych“ budú druhom zvieracích podľudí, ktorí vzniknú miešaním rás.
Nespochybniteľné citácie z práce Coudenhove von Kalerghi, R. N.: Praktický idealizmus (1925).
Cit.:
Je potrebné krížiť Európanov s Aziatmi a černochmi, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládané mocenskými elitami.
Cit.: Človek budúcnosti bude mať zmiešanú krv. Mnohorakosť národov bude nahradená budúcou euroázijsko-negroidnou rasou, podobnou starým Egypťanom.
Cit.: ... je treba zrušiť právo na sebaurčenie národov, postupne eliminovať národy za použitia etnických separatistických hnutí alebo inorodej masovej imigrácie.
Cit.: ... aby elity mohli ovládnuť Európu, musíme pretvoriť homogénne národy na krížený ľud s charakteristickými vlastnosťami, ako bude napr. krutosť alebo nevernosť. 
Cit.: ...v Európe napred treba odstrániť demokraciu, čiže moc ľudu a potom ľud sám pomocou kríženia. Bieli budú nahradení ľahko ovládateľnou kríženou rasou.
Na počesť R. Coudenhove-Kalergiho európski neomarxisti vo Viedni v roku 2010 ustanovili Európsku cenu Coudenhova-Kalergiho.
S Kalergiho plánom sa stotožnila a ocenenie prijala osobne Angela Merkelová v roku 2010, druhé ocenenie prijal Herman Van Rompuy v roku 2012.
Symbolom Paneurópskej únie je červený kríž na zlatom slnku, totožný so symbolom rozenkruciánov – kresťanského bratstva A.M.O.R.C.

Pozn. autora. OSN presadzuje tiež genocídnu rasovú požiadavku, aby Európa prijímala milióny imigrantov.
Podľa Správy divízie OSN „Obyvateľstvo“ (New York, 2000) s názvom „Migrácia nahradzujúca pôvodné obyvateľstvo Európy: Riešenie pre starnúcu a upadajúcu populáciu“  do roku 2025 bude Európa potrebovať 159 miliónov imigrantov.

Pozn. autora. G. Brock Chisholm, (1896 – 1971), bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie – World Health Organization (WHO), žiada:
Cit.: Čo ľudia musia všade rozvíjať, to je kontrola pôrodnosti. A zmiešané medzirasové manželstvá za účelom vytvorenia jedinej rasy v jedinom svete, rasy závislej na centrálnej autorite.

III./ šírenia ideológie totality európskeho multikultúrneho eurofašizmu, ktorým podporujú prienik islamskej totality do Európy.
IV./ vedomého vytvorenia tzv. kultúrneho kotla do roku 2050, v ktorom sa majú variť spolu asi tri až štyri generácie:

  • stámilióny Európanov so stratou osobnej, rodinnej, klanovej, regionálnej, národnej a štátnej identity.
  • spolu s asi 30 miliónmi „európskych“ moslimov, ktorí žijú v Európe už tri až štyri generácie.
  • spolu s asi 40, 50 až 160 miliónmi ďalších, najmä islamských, imigrantov z Blízkeho i Stredného východu a severnej a strednej Afriky.

Pozn. autora. V rámci podpory vytorenia tzv. hnedej rasy v Európe boli zo severnej Afriky do Talianska za posledné roky prevezených státisíce černochov. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?